Organizujemy

-Zielone szkoły

-Biwaki klasowe

-Bale i studniówki

-Wycieczki

-Warsztaty edukacyjne

-Pikniki szkolne

-Integracje klas

-Treningi kreatywnego myślenia